Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBAHAGIAN KORPORAT

 1. Mengurus dan mentadbir hal ehwal kakitangan antaranya dalam perkara-perkara berikut;

 2. Pengiklanan jawatan-jawatan kosong dan pengambilan;

 3. Kursus dan latihan;

 4. Mengendalikan hal ehwal keanggotaan dan disiplin;

 5. Memproses permohonan dan pembayaran bagi elaun pelajaran, elaun cuti tambang dan kemudahan pendahuluan pinjaman kenderaan;

 6. Mengurus hal ehwal keperluan peralatan dan kelengkapan jabatan;

 7. Selaku "Focal Point" bagi penyediaan Laporan Tahunan, Manual Prosedur Kerja (MPK), Tekad Pemedulian Orang Ramai (TPOR), Kumpulan Kerja Cemerlang (KKC) dan sebagainya;

 8. Bertindak selaku perhubungan awam bagi mengendalikan aktiviti-aktiviti jabatan dan kementerian;

 9. Pengurusan Rumah Persinggahan Kerajaan;

 10. Menyelaras projek-projek kerajaan, dan;

 11. Membantu Setiausaha Bandaran selaku urusetia dalam memastikan penyediaan minit-minit, kertas-kertas kerja dan apa jua perkara yang berkaitan dengan mesyuarat Lembaga Bandaran Kuala Belait dan Seria berjalan dengan lancar.