Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksMatlamat JabatanMATLAMAT

JABATAN BANDARAN KUALA BELAIT DAN SERIA

  • Meningkatkan kesejahteraan kehidupan penduduk di dalam kawasan perbandaran.
  • Menjadi pemangkin kepada kegiatan keusahawanan dan perekonomian di kawasan perbandaran.
  • Memastikan keindahan dan keadaan kebersihan sentiasa terpelihara.
  • Merancangkan ke arah pembangunan perbandaran yang berkembang maju dan berdaya tahan.
  • Menguatkuasa serta memperkesankan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkuatkuasa.
  • Meningkatkan hasil kutipan dan pendapatan kerajaan.
  • Mempertingkatkan keupayaan dan keberkesanan sumber tenaga jabatan.